THEÆlektro elektrotechniek voor theaters en evenementen

HOME.
NIEUWS.
OVER ONS.
DIENSTEN.
CURSUSSEN.
NEN 3140.
REFERENTIES.
LINKS.
SITEMAP.
BEURZEN.
LEZINGEN.
CONTACT.
Profielschets Thealektro

Thealektro levert ondersteunende diensten bij elektrotechniek voor theaters en evenementen. Thealekto kan met de aanwezige kennis en ervaring uw startpunt zijn voor het aangaan van theatertechnische uitdagingen.

Missie
Een veilige elektrotechnische werkomgeving creëren voor (theater)technici door toepassing van onze jarenlange praktijkervaring en een zo optimaal mogelijke afstemming realiseren tussen de gebruiker en de beheerder van de elektrotechnische installatie.

Visie
Thealektro heeft zijn 'roots' in de theaterbranche. Wij zijn goed bekend met de marktpartijen die samen een project kunnen realiseren. Door wens en uitvoering goed op elkaar te laten aansluiten kunnen investeringen op de juiste plaats gedaan worden. Bij het gebruik van een installatie geven we inzicht in de mogelijkheden en zorgen voor een veilig beheer.
Bij het beheer van elektrische installaties en apparatuur hebben we te maken met de (wettelijke) verplichting tot periodieke keuring. Thealektro onderschrijft het belang hiervan en ziet hier mogelijkheden om de veiligheid van medewerkers en bezoekers te vergroten.


Thealektro, is als onderdeel van FSI-elektro,
erkend installateur (Sterkin en SEI),
gecertificeerd inspectiebedijf laagspanning en lid van UNETO-VNI.
Bedrijfslid VPT, Vereniging voor Podiumtechnologie.
Lid NiPT, Nederlands Instituut voor Podiumtechniek.
Wij zijn aangesloten bij de samenwerkende theaterspecialisten.

Thealektro is opgezet door Frank Smit